ПРОЕКТЫ

Общество „Ziemeļvidzemes atlētu savienība” реализовало несколько проектов.

Цель проектов, вовлечение широких слоёв общества различных возрастных групп и особенно молодёжи, в занятия физической культурой, создание соответствующих условий в непосредственной близости от места проживания, обеспечение необходимым инвентарём и оборудованием посетителей занятий. В долгосрочной перспективе, занятия физической культурой улучшат физическое и духовное состояние, восстановят трудоспособность, будут способствовать оздоровлению нации и пропоганде здорового образа жизни.

Название государства, самоуправления, фонда Европейского союза Название проекта
Время осуществления проекта
Публичное финансирование (EUR)
1 Nīderlandes Karalienes fonds "Aktīvs dzīvesveids-pārmaiņas Limbažu jauniešiem" 2004-2005 gads 25661
2 Kopienu iniciātīvas fonds „Nacionālo partizānu cīņu vietu ekspedīcija „Elkšņu” mežā”-projekts Kocēnu pagasta jauniešiem 2005. gads 3399
3 Valmieras pilsētas pašvaldība „Vasaras nometne Valmieras un Limbažu pilsētu jauniešiem” 2005.gads 08-12. jūlijs 1316
4 Valmieras pilsētas pašvaldība "Mežabrāļu saimniecība Igaunijā”-projekts Valmieras jauniešiem 2006. gads 16-18. jūnijs 711
5 Valmieras pilsētas pašvaldība „Mūžības skartie”-projekts Valmieras jauniešiem 2007. gads 06.oktobris 297
6 Valmieras pilsētas pašvaldība „Aktīvs dzīvesveids”- projekts Valmieras jauniešiem 2008. gads 01.septembra līdz 31. decembrim. 711
7 Valmieras pilsētas pašvaldība „Atlētiskā vingrošana kā līdzeklis jauniešu brīvā laika pavadīšanai”- projekts Valmieras jauniešiem 2009. gads 01.jūnija līdz 31. decembrim. 711
8 Limbažu novada pašvaldība „Nevalstisko organizāciju ekonomiskais pielietojums ārpusskolu darbībā”-projekts Limbažu novada jauniešiem 2010. gada 20. maijs līdz 31. oktobris 711
9 ELFLA „Sporta aktivitāšu dažādošanai nepieciešamā tehniskā aprīkojuma iegāde biedrībai “Ziemeļvidzemes atlētu savienība””-projekts Limbažu Jauniešu fitnesa centram 2010. gads decembris 2011. gada maijs 14229
10 Limbažu novada pašvaldība „Nevalstisko organizāciju ekonomiskais pielietojums interešu izglītības nodrošināšanā „-projekts Limbažu novada jauniešiem 2011. gada 15. jūnijs līdz 2011. gada 30.novembris 711
11 Limbažu novada pašvaldība Atlētiskā vingrošana-jauniešu brīvā laika pavadīšanai

2012. gada

1. jūnijs līdz 30.novembrim

711
12 ELFLA Ventilācijas izbūve Jauniešu Fitnesa centram Limbažos

2014. gada
30. maijs līdz 30.jūnijs

8537
back

Полезные ссылки

Дизайн рекламы
www.cargocollective.com

Недвижимость в Видземе
Недвижимость в Видземе

Портал садоводства
www.darzs.lv

Партнёры

 

001


 

baneris

avtoZapchasti24.lv